25/09/1944

Niemcy przysyłają do komendanta Mokotowa ppłk. 'Karola' wziętych do niewoli oficerów AK kpt. 'Iskrę' i pchor 'Żubra' jako parlamentariuszy z propozycją kapitulacji, jednak rozmów nie podjęto.