Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 47

Wczoraj 62

W tym tygodniu 489

W tym miesiącu 1708

Łącznie 243811

Repozytorium AK - Książki elektroniczne

 

Tadeusz Wolak
WSPOMNIENIA ŻOŁNIERZA
27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY
ARMII KRAJOWEJ Z LAT 1943–1944

WALKI O POLSKOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ WOŁYNIA
Publikacja, która przybliża obraz Wołynia okresu II Rzeczpospolitej. Są to wydarzenia widziane oczami 19 latka, spisywane na żywo w czasie tułaczki od momentu zaciągnięcia się do regularnych oddziałów AK aż do ich rozwiązania i rozbrojenia przez wojska radzieckie.
W tym czasie na Wołyniu rozpoczęło się przygotowanie do akcji Burza. Podziemie organizowało grupy samoobrony ludności cywilnej jak i oddziały bojowe do walki z okupantem.
Wiele osób dziś, w tym wielu polityków zabiera głos na te tematy Wołynia. Głosy te niestety nie zawsze świadczą o znajomości wydarzeń tego okresu.
Książka ta przybliża nam obraz tego co działo się na Wołyniu. Powinniśmy wiedzieć co przeżywała ludność cywilna i w jakich warunkach żyła. Nie wolno nam zapominać, że Wołyń za II Rzeczypospolitej był w granicach Polski.

Książka
Okładka
Errata
Zgoda na umieszczenie książki na stronie internetowej


Katalog książek o Powstaniu Warszawskim

 1. Kulisy katastrofy Powstania Warszawskiego 1944
  Wydane z okazji 65 rocznicy Powstania Warszawskiego – dedykowane młodemu pokoleniu Polaków – ku rozwadze

 2. Jan Kurdwanowski: Mrówka na szachownicy
  Wspomnienia z Powstania Warszawskiego, wydane Nowy Jork 1983 oraz Warszawa 1993, 1999

 3. Kulisy Powstania Warszawskiego - Zeznanie spisane dla NKWD przez generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka"

 4. Miron Białoszewski: Pamiętnik z Powstania Warszawskiego

 5. Jan Matłachowski: Kulisy genezy Powstania Warszawskiego - fragment

 6. Powstanie Warszawskie w pamięci zbiorowej
  Badania Centrum Opinii Publicznej - czerwiec 2009

 7. Robert Bielecki: Długa 7 w Powstaniu Warszawskim
  Drodzy Czytelnicy!
  Przekazujemy Wam, Drodzy Czytelnicy kolejną „naszą” książkę z serii Biblioteka Armii Krajowej pod symbolicznym tytułem „Długa 7 w Powstaniu Warszawskim”. Pierwsze wydanie z 1994 r. zniknęło z obiegu czytelniczego, a historia o tym, co się w tym budynku działo, powinna być utrwalona.
  Pod adresem Długa 7 w Warszawie mieści się budynek - pałac o znamienitej przeszłości, a w czasie Powstania Warszawskiego niezmiernie ważny, bo był okresowo siedzibą Komendy Głównej Armii Krajowej. Przeszedł w naszej narodowej chwale do historii okresu zmagań powstańczych jako Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny Nr 1.
  Budynek ten pozostał w naszej pamięci również symbolem okrutnego zła, okrutnej zbrodni, jakiej dokonali Niemcy i Ukraińcy na rannych powstańcach, a także ludności cywilnej, lekarzach, pielęgniarkach i personelu szpitalnym. To, co się działo w tym szpitalu i wielu innych w okresie Powstania Warszawskiego, to zbrodnia ludobójstwa.
  Wydanie tej książki to nie rozdrapywanie ran, to obowiązek Pamięci wobec naszego polskiego zapomnianego holokaustu. Pamięci o NICH, o tych pomordowanych nie możemy odłożyć na boczną półkę.
  Ta książka jest właśnie przykładem pamięci przez duże P. Drugie wydanie tej pozycji sfinansowane zostało z poczucia pamięci przez syna zamordowanego, właśnie w tym szpitalu, rannego żołnierza Armii Krajowej, kpr. pchor. „Konrada” Włodzimierza Wagińskiego - powstańca warszawskiego.
  Ta Pamięć pana prof. dr hab. inż. Marka Cieciury to przykład nie tylko pamięci rodzinnej. Ma ona także wymiar postawy patriotycznej.
  Z wyrazami uznania przyjęliśmy propozycję wznowienia wydawnictwa i tylko moglibyśmy życzyć sobie i szczególnie wszystkim walczącym o wolność i niepodległość, aby nasze córki i synowie tak pamiętali o swoich poległych i zamordowanych.
  Mam nadzieję, że to wydanie książki odegra wielostronną rolę w kształtowaniu patriotycznych postaw Pamięci Narodowej. Zachęcam gorąco do lektury książki.

  ppłk Czesław Cywiński
  Prezes Zarządu Głównego
  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej


 8. Benedykt Ziółkowski: Batalion Armii Krajowej "Łukasiński"

  Stan batalionu „Łukasiński” przed Powstaniem wynosił około 850 ludzi.

  Na początku Powstania batalion „Łukasiński” był najliczniejszym i względnie dobrze uzbrojonym oddziałem bojowym Starówki.

  Podczas walk na Starym Mieście straty osobowe batalionu „Łukasiński” wyniosły przeszło 70%.

  Struktura monografii:
  • Geneza i historia batalionu
  • Stan osobowy batalionu
  • Biogramy żołnierzy batalionu
  • Relacje i wspomnienia uczestników Powstania Warszawskiego
  • Wykaz żołnierzy batalionu

  Postać elektroniczną książki opublikowano po uzyskaniu zgody posiadaczy praw autorskich do I wydania: córki  autora pani Moniki Kondraciuk i pana Tadeusza Treli oraz wydawcy I wydania: Instytutu Historii PAN.

  Zamieszczone pliki tekstowe i dźwiękowe zostały opracowane na podstawie skanów całej książki przygotowanych przez Instytut Historii PAN.

  W tym momencie zamieszczono wstępną wersję "Dodatków do I wydania". Będzie ona sukcesywnie rozszerzana o uzyskane informacje, zdjęcia i dokumenty, w tym dotyczące działalności Środowiska Żołnierzy Batalionu Armii Krajowej "Łukasiński".

  Po uzupełnieniu, korekcie i ostatecznej redakcji książki w postaci elektronicznej (kolejne wersje będą publikowane) planuje się jej wydanie w 200 egzemplarzach, zgodnie z upoważnieniem posiadaczy praw autorskich do I wydania, z przeznaczeniem wyłącznie na darowizny - informacja o wydaniu zostanie zamieszczona w tym miejscu.

  Informacja o książce wraz linkiem została zamieszczona w portalu Centrum Edukacji Obywatelskiej Ministerstwa Edukacji Narodowej jako rozszerzenie zamieszczonego wcześniej tekstu o batalionie "Łukasiński" - link do informacji

  Okładka
  Słowo wstępne 
  Książka - część z tekstem
  Książka - wykazy i indeksy
  Książka - ilustracje, część 1
  Książka - ilustracje, część 2
  Książka - dodatki do I wydania

  Krzyżówka elektroniczna

Pliki dźwiękowe
Relacja Heleny Lipskiej, ps. „Monika", sanitariuszki


Fragment relacji ppor. Józefa Kamińskiego, ps. „Jastrzębiec"

============================================================

Katalog książek o Wołyniu

 

 

 1. Władysław Filar: Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w Drugiej Wojnie Światowej
  W książce w przystępny sposób opisane są tragedie ludności polskiej na Wołyniu.
  • Pierwsze oznaki nadchodzącej tragedii pojawiły się zaraz po zajęciu Wołynia przez Związek Sowiecki w 1939 r. władze sowieckie roznieciły wrogi stosunek Ukraińców do „pańskiej” Polski. Deportowano najbardziej patriotyczną część społeczeństwa Polskiego.
  • Po wkroczeniu Niemców na te tereny nastąpił burzliwy rozwój ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego.
  • Oddzielny rozdział poświęcony jest chronologii wydarzeń na Wołyniu w latach 1939 – 1944.
  • Podane jest KALENDARIUM wydarzeń na Wołyniu z podziałem na lata.

 2. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Filara Przed akcją „Wisła” był Wołyń
  Operacja „Wisła" przeprowadzona w 1947 roku na obszarze południowo - wschodniej Polski, po prawie trzyletniej zbrodniczej działalności OUN-UPA, wciąż jest przedmiotem sporów i przeinaczeń niezgodnych z prawdą historyczną. Formułowane są i rozpowszechniane zarzuty o krzywdach indywidualnych i społecznych, jakie spotkały ludność ukraińską w wyniku przeprowadzonej akcji przesiedleńczej. Oceniany jest tylko aspekt moralny skutków przeprowadzonej akcji, a całą winą za to obarcza się stronę polską. Względy ideologiczne i polityczne, niewłaściwa interpretacja faktów (głównie zaś to, że OUN-UPA walczyła przeciwko NKWD i UB) zadecydowały o tym, że Senat RP 3 sierpnia 1990 roku podjął uchwałę potępiająca akcję „Wisła". Ocenione zostały skutki, a nie fakty i przyczyny, które doprowadziły do podjęcia tej trudnej i bolesnej decyzji o przesiedleniu ludności z terenów objętych działalnością OUN-UPA. Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, ma dużą wartość poznawczą w dochodzeniu do prawdy historycznej, ukazuje ścisły związek wydarzeń wołyńskich lat 1942-1944 z wydarzeniami na obszarze południowo -wschodniej Polski. Zawiera fakty oparte na bogatej bazie dokumentów archiwalnych, pozwalające obiektywnie spojrzeć na przebieg wydarzeń w Polsce w latach 1944-1947.

 3. Władysław Filar: Działania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
  Praca składa się z 6 rozdziałów, publikację podzielono na 2 części.  
  Część 1
  • Struktury Polskiego Państwa Podziemnego  na Wołyniu (1939-1944)
  • Mobilizacja oddziałów konspiracyjnych  i formowanie 27 WDP AK
  Część 2
  • Działania w strefie przyfrontowej (luty - marzec 1944 r.)
  • Udział w Operacji Kowelskiej
  • Walki na Polesiu
  • Działania na Podlasiu i Lubelszczyźnie

 4. Świadkowie mówią - Stanisław Biskupski (wybór tekstów i opracowanie)
  Książka na 144 stronach zawiera zbiór relacji, wspomnień tragicznych, przekazów ofiar ocalałych z wołyńskiej rzezi ludności polskiej. Treść książki odtwarza dramatyczną rzeczywistość tamtych lat. Publikacja ta jest jednocześnie niepodważalnym dowodem potwierdzającym zbrodniczą działalność UPA wobec polskiej ludności Wołynia. Naoczni świadkowie tych wydarzeń, autorzy relacji, niedoszłe ofiary tego ludobójstwa przedstawiają własne przeżycia i przeżycia swoich bliskich, wśród których Czytelnicy z pewnością spotkają nazwiska swoich krewnych, znajomych, sąsiadów. „Świadkowie mówią” to książka dokument dotyczący nas wszystkich, którzy przebywali w tamtych okrutnych czasach na wołyńskiej ziemi, obrazująca jednocześnie dramatyczną rzeczywistość tamtych lat, którzy mieli szczęście nie zetknąć się z nią we własnym życiu.
  Wstęp
  Cała książka

 5. Edmund Henryk Bakuniak "Jeż": "Osnowa" Zgrupowanie pułkowe 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej
  Autor zawarł wspomnienia z okresu swojej młodości oraz działalności konspiracyjnej i bojowej w szeregach 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, a także pułku piechoty na Zamojszczyźnie. Jako żołnierz I batalionu 24 pułku piechoty wchodzącego w skład zgrupowania pułkowego „Osnowa” opisuje swój udział w działaniach bojowych i związanych z nimi wydarzeniach. Wspomnienia uzupełnił dokumentami źródłowymi oraz fragmentami relacji innych uczestników tych wydarzeń i na tej podstawie formułuje oceny i wnioski. Dokonana w taki sposób konfrontacja faktów i zdarzeń pozwala w znacznym stopniu uniknąć subiektywnych ocen w dochodzeniu do prawdy historycznej. Dużo miejsca Autor poświęcił wyjaśnieniu okoliczności tragicznego w skutkach forsowania Prypeci, przez zgrupowanie pułkowe „Osnowa” w maju 1944 r., w celu przebicia się za linie frontu niemiecko – sowieckiego, i ocenie strat. Formułowane w tej sprawie wnioski są logiczne i mają uzasadnienie w wykorzystanych przez Autora dokumentach.
  Opisane przez Autora wydarzenia, których był uczestnikiem lub świadkiem, stanowią źródło wiedzy o postawach i zachowaniach żołnierzy i dowódców, pozwalają lepiej zrozumieć złożoność sytuacji i motywacje działań. W rozważaniach dotyczących zaistniałych sytuacjach Autor wyraża swoje, często oryginalne poglądy i oceny w sprawie podejmowanych wówczas decyzji, nie unikając przy tym trudnych i złożonych problemów.
  Książka ma charakter nie tylko wspomnieniowy, ale jest również swoistym dokumentem, który może być pomocą dla historyków i badaczy dziejów polskiego podziemia niepodległościowego w latach II wojny światowej. Uzupełnia ona bowiem i pogłębia wiedzę o działaniach zgrupowania pułkowego „Osnowa”, wnosi określone wartości poznawcze do historii 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, będąc tym samym cząstką historii czynu zbrojnego Armii Krajowej.

  prof. dr hab. Władysław Filar

 6. Cała książka

 7. Władysław Siemaszko Ewa Siemaszko: Terror ukraiński i zbrodnie przeciwko ludzkości dokonane przez OUN-UPA na ludności polskiej na Wołyniu w latach 1939-1945 (z załącznikami), Warszawa 1998
 8. Cała książka

 9. Czesław Piotrowski: Przez Wołyń i Polesie na Podlasie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 1998
  Autor książki szczegółowo i barwnie opisuje swoje przeżycia w pierwszych dniach organizacji i tworzenia oddziału partyzanckiego kpt. Władysława Kochańskiego oraz podczas przemarszu. Ukazuje tragedie mijanych wsi i osad polskich, beznadziejną sytuację ocalałej z rzezi ludności polskiej. Wspomnienia te przeplatane są opisami pięknego krajobrazu oraz miejsc historycznych szczególnie bliskich nam Polakom.

  Załącznik: Życiorysy kadry dowódczej 27.WDP A.K.

 10. Tadeusz Wolak (red.): Przebraże 1943, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 1996
  Przebraże – osiedle polskie na Wołyniu. Nazwa stała się symbolem walki o biologiczne przetrwanie ludności polskiej na tej ziemi.

  Całość opracowania


 11. Czesław Piotrowski: WOJSKOWE I HISTORYCZNE TRADYCJE 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY AK
  27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej (27 WDP AK) powstała w szczególnych warunkach, Złożyły się na to: konieczność obrony ludności polskiej przed szalejącym w 1943 roku terrorem nacjonalistów ukraińskich; wymuszone wcześniejsze przejście od walki konspiracyjnej do działań otwartych z bronią w ręku (realizacja planu „Burza”), spowodowane powodzeniem zimowo-wiosennej ofensywy armii radzieckiej i odwrotem Niemców; obowiązek uchronienia młodzieży polskiej przed branką i wywożeniem na roboty przymusowe do Niemiec. Utworzona na bazie ośrodków samoobrony oraz oddziałów partyzanckich działających na Wołyniu, od wiosny 1943 roku bardzo szybko powiększyła swój stan osobowy, osiągając do stycznia 1944 roku. ponad 6500 ludzi gotowych do podjęcia działań bojowych przeciwko Niemcom. Dywizja przejęła nazwę tradycje swojej poprzedniczki 27 Dywizji Piechoty sformowanej w okresie II Rzeczypospolitej oraz części pułków 13 Dywizji Piechoty i Wołyńskiej Brygady Kawalerii stacjonujących do 1939 roku na Wołyniu.
  27 WDP AK była swoistym fenomenem w polskim ruchu oporu w okresie II wojny światowej, Jako jedna z największych jednostek partyzanckich, oprócz zgrupowań pułkowych. miała rozbudowaną strukturę organizacyjną, o służby dywizyjne, i w takiej zwartej strukturze działała aż do momentu podstępnego jej rozbrojenia przez wojska radzieckie w lipcu 1944 roku. Prowadząc ciężkie boje z okupantem jednocześnie walczyła o przetrwanie polskości i wiary no Wołyniu. Z tych też względów, w 50 rocznicę utworzenia Dywizji, warto przypomnieć Jej bohaterskie dzieje i uchronić od zapomnienia to, co stanowi ciągłość historycznych i wojskowych tradycji zmagań o niepodległość Ojczyzny.
  Wrzesień 1993 r. prof. dr hab. Władysław FILAR
  Część 1
  Część 2
  Część 3


==================================================

INNE KSIĄŻKI

 1. Janusz Hrybacz - "Zawisza": Karta dziejów wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej
  Miedniki - Kaługa - Lasy podmoskiewskie 361 zapasowy pułk piechoty Armii Czerwonej

 2. Jan Kurdwanowski: Jak wybrałem wolność na Zachodzie
  Wspomnienia powojenne, wydane Warszawa 1995, 1999

 3. Antoni Sułowski ps. Zuch: U podnóża gór Świętokrzyskich, Instytut Wydawniczy PAX, 1987
  Praca niniejsza stanowi próbę odtworzenia dziejów Armii Krajowej na terenie Obwodu Opatów, obejmującego teren przedwojennego powiatu opatówskiego, powiększonego w czasie okupacji o gminę Zawichost, przekazaną z Obwodu Sandomierskiego. Wyjaśnijmy od razu, iż w strukturze administracyjnej niemieckiej przedwojenne powiaty opatowski i sandomierski połączono w jeden powiat opatowski.

 4. Jerzy Dębski: Kadra dowódcza SZP-ZWZ-AK w Konzentrationslager..., IPN O. Katowice, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2009 - fragment
  Publikacja pracownika działu naukowego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau prezentująca strukturę SZP-ZWZ-AK oraz najważniejsze powody aresztowań i strat, w wyniku których żołnierze polskiego podziemia trafiali do KL Auschwitz. Dzięki rzetelnemu opracowaniu obszernej bazy źródłowej, autor uzyskał pogłębiony na płaszczyźnie socjohistorycznej obraz związków Polskiego Państwa Podziemnego z KL Auschwitz - związków tragicznych, bo wynikających z niemieckich sukcesów w walce z polską konspiracją. Książka będzie z pewnością należeć do najważniejszych w historiografii polskiego podziemia w okresie II wojny światowej.

 5. Marcin Ciszewski: www.1944.waw.pl, SOL, 2009 - fragment
  Doborowy batalion Wojska Polskiego przeniesiony w czasie z roku 2007 do roku 1939 po nie do końca udanej kampanii wrześniowej znów zwiera szyki by walczyć o przyszłość swoją i wolnej Europy w Powstaniu Warszawskim. Jak skończy się konfrontacja powstańców z AK, szkolonych i wspieranych przez żołnierzy GROM oraz nowoczesny sprzęt z doborowymi jednostkami SS? Czy uda się osiągnąć to o co bohatersko walczyli historyczni powstańcy i odmienić los powojennej Polski?

 6. Jerzy Michał Żelaśkiewicz: Społeczność żydowska w Książu Wielkim do 1942 r.

 7. Jerzy Michał Żelaśkiewicz: Znad Nidzicy w świat

 8. Jerzy Michał Żelaśkiewicz: SZARYMI SZEREGAMI... Z dziejów Harcerstwa w Książu Wielkim
  Proszę zapisać 3 pliki z cześciami książki. Potem proszę otworzyć jeden z nich, po czym powinna być widoczna całość ksiązki
  Do otwarcia plików konieczne jest posiadanie darmowego programu WinRAR, można go ściągnąć np. spod adresu: http://www.dobreprogramy.pl/WinRAR,Program,Windows,12398.html

 9. Jerzy Michał Żelaśkiewicz: NA ZIEMI WIELKOKSIĄSKIEJ Zarys dziejów konspiracji i walki w szeregach SZP-ZWZ-AK
  Proszę zapisać 3 pliki z cześciami książki. Potem proszę otworzyć jeden z nich, po czym powinna być widoczna całość ksiązki
  Do otwarcia plików konieczne jest posiadanie darmowego programu WinRAR, można go ściągnąć np. spod adresu: http://www.dobreprogramy.pl/WinRAR,Program,Windows,12398.html

 10. Jerzy Witek: SPOTKANIA ZE WSCHODEM Na ścieżkach wspomnień

  UWAGI DO TRZECIEGO WYDANIA MEJ KSIĄŻKI W WERSJI ELEKRONICZNEJ
  Minęło już prawie 10 lat od ukazania się po raz pierwszy tej pozycji książkowej, a pomimo dwóch jej edycji, (w sumie ok. 1200 egzemplarzy), ku memu zaskoczeniu, a równocześnie satysfakcji, cieszy się ciągle sporym powodzeniem i zainteresowaniem. Ze względu na wysokie koszty trudno mi było wznowić jej dalszy druk.
  Na szczęście mam teraz tę okazję, że będąc członkiem Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego przy ŚZŻAK, zainteresowano się moją książką. Wiceprezes Zarządu Fundacji PPP prof. Marek Cieciura, podjął się przygotowania postaci elektronicznej książki oraz plików dźwiękowych obejmujących jej wybrane fragmenty. Za ten wysiłek i poświęcony czas chcę wyrazić tu panu profesorowi mą wdzięczność i podziękowanie.
  Rad przeto jestem, że teraz będę mógł zgłaszających się chętnych czytelników odsyłać pod internetowy adres portalu Fundacji PPP gdzie udostępniona jest moja książka w postaci e-booka i audiobooka.
  Mam nadzieję, że tak jak poprzednio, te moje memuary, również i obecnie, spotkają się z życzliwością i aprobatą czytających.
  Mimo, że treść ich oparta jest na mojej biografii, zwłaszcza w okresie wojennym, to przewodnim motywem jest tu martyrologia narodu polskiego związana z terrorem sowiecko komunistycznym. To spojrzenie na Rosję Sowiecką starałem się pokazać na tle odwiecznego naporu rosyjskiego na nasze ziemie. Próbuję też zgłębić genezę tych zbrodni i okrucieństwa, jak również odpowiedzieć na pytanie na czym polegał ich charakter.
  Myślę, że czytelnika może tu zainteresować wiele wiadomości o Wilnie, wspaniałym polskim mieście, utraconym niestety na skutek działań wojennych. Sądzę też, że powodzenie moja książka zawdzięcza licznym odniesieniom do kultury i sztuki i ogromnej roli jaką odegrały w naszej historii i jak ważnym były czynnikiem przetrwania i podtrzymywania ducha naszego narodu. Ciekawe też mogą być liczne i obszerne dygresje na tematy ogólnoludzkie.


 11. Juliusz Kulesza: PODZIEMNY FUTBOL 1939-1944

  Książkę w cenie 9,99 zł można kupić m.in. w:
  1. Księgarni Warszawskiej, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, www
  2. Księgarni Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, www
  • TEMATYKA KSIĄŻKI:
   Temat konspiracyjnych rozgrywek piłkarskich w Warszawie poruszano do tej pory raczej sporadycznie, najczęściej w prasowych artykułach, jeśli zaś w książkach, to z reguły jako skrótowo po traktowany fragment rozległych dziejów piłkarstwa.
   Tekst niniejszy jest więc pomyślany jako próba w miarę pełnego opisu futbolowych wydarzeń w okupowanej Warszawie, przy posłużeniu się bibliografią, sięgającą dwudziestu pozycji oraz na podstawie rozmów z żyjącymi jeszcze uczestnikami.
   Pewne uwypuklenie roli warszawskiej Polonii wynikło nie tylko z jej dominacji w rozgrywkach konspiracyjnych, ale także z faktu, że w momencie wybuchu wojny stanowiła ona „wizytówkę” stołecznego futbolu, wraz z Warszawianką reprezentując stolicę w krajowej lidze - odpowiedniku dzisiejszej Ekstraklasy.
   Skrót opracowania został wygłoszony w formie referatu jesienią 2011 roku podczas sesji historycznej z okazji stulecia KS Polonia Warszawa.
  • Okładka
  • Informacja o autorze
   Juliusz Kulesza urodził się w 1928 r. w Warszawie.
   Podczas wojny rysownik w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
   Jako żołnierz Armii Krajowej uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, odznaczony Krzyżem Walecznych.
   Po wojnie ukończył warszawską ASP, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, pracował jako projektant grafiki wydawniczej.
   Podczas wojny piłkarski junior AKS Żoliborz, w łatach 1946-47 zawodnik A-klasowej Spójni Łódź.
   Od ponad dwudziestu lat zajmuje się problematyką Powstania Warszawskiego, autor czternastu książek o tej tematyce. Członek Światowego Związku Żołnierzy AK, Związku Powstańców Warszawskich i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Posiada Krzyże Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal Wojska, medal Za Warszawę i inne, w tym odznakę Za Zasługi dla Warszawy. Od 2002 r. porucznik WP.
  • Spis treści
  • Od autora
  • Początek książki w postaci dźwiękowej
  • Streszczenie
  • Indeksy
  • Krzyżówka Wyjaśnienie - krzyżówka
  • Wpisanie hasła z krzyżówki → Ankieta "Podziemny futbol"
  • Pliki w postaci tekstowej i dźwiękowej wspomagające zapamiętywanie informacji POBIERZ - Wyjaśnienie - zapamiętywanie
  • Kojarzenie w pary Wyjaśnienie - pary
  • Zawodnicy
   Nazwisko↔Imię
   Kluby
   Nazwa↔Miejscowość
   Zawodnicy
   Nazwisko↔Klub
   Pozycje
   Nazwisko↔Funkcja

  • Dodatek do książki
  •  


    

  • Akcja: „Piłka jest piękna – gramy dla Kombatantów”
  • Sport w Krakowie w czasie II Wojny Światowej 1939-1945. Kolekcja Stanisława Chemicza”
  •  


 12. Witold Gutkowski: Życie w ciekawych czasach - wydwnictwo wewnętrzne Politechniki Śląskiej, 2012
  Okładka
  Życiorys autora
  Fragment wstępu
  Podczas rodzinnych i koleżeńskich spotkań rozmowy schodzą nieraz na wspomnienia. Wielokrotnie mnie pytano: „Dlaczego tego nie opiszesz"? Przymierzałem się wielokrotnie, ale zawsze coś innego mnie absorbowało. Ostatecznie przekonał mnie mój przyjaciel, Wojciech Marcinkiewicz. Wojtek napisał piękną książkę „Szare Szeregi na Ochocie". Pisząc, wielokrotnie zapraszał mnie do napisania wspomnień o moim udziału w Szarych Szeregach i w Powstaniu Warszawskim. Nie bardzo mogłem się do tego zabrać, gdyż w tym czasie byłem bardzo zaangażowany w organizację międzynarodowego kongresu, o czym piszę w jednym z ostatnich rozdziałów. Wreszcie któregoś dnia Wojtek zadzwonił i powiedział, że za dwa tygodnie oddaje książkę do druku i jeżeli do tego czasu nie napiszę, to ukaże się ona bez moich wspomnień. To mnie ostatecznie zmobilizowało. Byłem jednym z drużynowych na Ochocie i czułbym się nieswojo, gdybym nic nie napisał. Napisanym tekstem zainteresowało się kilka osób spośród rodziny i przyjaciół, zachęcając mnie do dalszego pisania, A więc próbuję.
  Jedna z głównych trudności w pisaniu wspomnień, szczególnie z lat odległych, polega na tym, że w głowie przenikają się przeżycia własne z informacjami pochodzącymi z opowiadań innych, z lektury i filmów. Na to nakłada się wiek piszącego, a to może mieć z kolei wpływ na swego rodzaju „powiększenie" pamięci własnej. Bodaj Mark Twain zauważył, że z wiekiem ludzie pamiętają coraz lepiej wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca! Jeszcze gorzej
  O piszących pamiętniki wyrażał się Boy - Żeleński, mówiąc: „ Człowiek przystępuje do pisania pamiętników z nieodpartej potrzeby szczerości. Po czym łże jak najęty". Aby, możliwie jak najlepiej, ustrzec się przed wspomnianymi zniekształceniami i łganiem, postanowiłem opisywać głównie te zdarzenia, które zachowały się w mej wizualnej i słyszalnej pamięci. Innymi słowy, jeżeli je niejako widzę, przymykając oczy. Zwalnia mnie to, w pewnym stopniu, od pisania tych wspomnień z zachowaniem historycznej poprawności. Jednym słowem, piszę to, co zapamiętałem, nie korygując mej pamięci źródłami historycznymi. Czasem korzystam z informacji od bliskich mi osób, co do których mam pewność, że są wiarygodne.
  To, co piszę, nie jest więc jeszcze jednym przyczynkiem do historii, jest raczej ilustracją do napisanej już przez wielu historii ostatnich parudziesięciu lat.

 13. Longin Kołosowski, Witold Grzybowski: Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK

 14. Marian Podgóreczny: Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK Oszczerstwa i fakty
 15.  

 16. Adam Dziurok (red.): Armia Krajowa i konspiracja poakowska na Ziemi Rybnickiej w latach 1942-1947
 17.  

 18. Radosław Bartak: Geneza Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała”
 19.  

 20. Janusz Kowalski, Zdzisław Mroczek: Szachownice nad okupowaną Europą
 21.  

 22. Henryk Pisunowicz: Bitwy 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej pod Worzianami i Radziuszami
 23.  

 24. Jerzy Gillern: Francuzi w 3. i 5. Brygadzie Okręgu Wileńskiego AK
 25.  

 26. Jan Białowąs: Krwawa Podolska Wigilia w Ihrowicy w 1944 roku

 27. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  W szczególności zabrania się kopiowania plików PDF z książkami i umieszczania ich na innych stronach internetowych.