Porady prawne

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego realizując przypisane jej zadanie statutowe - opieki nad środowiskiem niepodległościowych organizacji kombatanckich, uruchamia punkt porad prawnych.

Porady będą udzielane bezpłatnie przez prawników z Kancelarii Roman Kowalik i Wspólnicy Spółka Komandytowa w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w godz. od 16.00 do 17.00, w siedzibie Fundacji, w kancelarii na parterze budynku PASTY przy ul. Zielnej 39.

Pomocą objęci są członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i ich współmałżonkowie.

Porady nie obejmują spraw związanych z wewnętrznymi problemami funkcjonowania Związków Kombatanckich, przygotowywania pism procesowych oraz reprezentacji w sprawie.

Istnieje możliwość zlecenia prawnikom podjęcia prowadzenia konkretnych spraw w trybie osobnych uzgodnień.