Repozytorium AK - Biuletyn Informacyjny Okręgu Wołyńskiego


W niniejszej zakładce opublikowano postacie elektroniczne numerów Biuletynu Informacyjnego wydawanego przez Okręg Wołyński - 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK - Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jako wstęp zamieszczono:
Pierwsze dwie informacje pochodzą z broszurki wydanej z okazji XXX Zjazdu Żołnierzy 27 WDP AK w Warszawie Rembertowie w dniach 7 - 8 sierpnia 2010, kolejne 6 z wybranych Biuletynów. W ostatnich 3 artykułach nazewnictwo zostało uzgodnione pomiędzy historykami Polski i Ukrainy.

W pierwszej kolejności opublikowano Biuletyny z ostatnich 10 lat, czyli 40 Biuletynów po kilkadziesiąt stron - w sumie około 3000 stron.
Biuletyny były sukcesywanie publikowane od 12 marca do 24 marca 2011 r.

Na początku dysponowaliśmy wersjami elektronicznymi tylko 8 Biuletynów z ostatnich 2 lat. Zostały one przekonwertowane z formatu dokumentu Word do formatu PDF po uprzednim zmniejszeniu dokładności zamieszczonych zdjęć i dokumentów.

Wersje elektroniczne wcześniejszych Biuletynów zostały przygotowane przez Pana Kazimierza Czagowca - Członka Środowiska Warszawskiego 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.  Praca została wykonana nieodpłatnie, w ekspresowym tempie z wykorzystaniem prywatnego komputera i skanera (rozcinanie każdego Biuletynu na oddzielne kartki, skanowanie strona po stronie z zapisywaniem w pliku PDF).

Planowane jest wstawianie nowych Biuletynów i w miarę możliwości tych wydanych wcześniej.


Przy okazji informuje się, że informacje zawarte w portalu "27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej" dostępnej pod adresem http://27wdpak.btx.pl/ nie są autoryzowane przez Zarząd Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
.

SPISY TREŚCI NUMERÓW
Od Nr 1 (69) rok 18, styczeń – marzec 2001
Do Nr 4 (108) rok 27, październik – grudzień 2010


Wszelkie prawa zastrzeżone.
W szczególności zabrania się kopiowania plików PDF z Biuletynami i umieszczania ich na innych stronach internetowych.


Komentarz przygotowującego wersję elektroniczną Biuletynów

Do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński wstąpiłem po zapoznaniu się z osiągnięciami jakie w upamiętnianiu wiedzy o tym co działo się na Wołyniu przed wojną i w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej prezentował Pan Tadeusz Wolak. Materiały te spisane są w Biuletynach Informacyjnych wydawanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński. Brak w nich polityki, jest dużo wiadomości o tym co przeżyła ludność polska, o ludobójstwie, o niszczeniu i paleniu gospodarstw Polskich. Jest to trudny temat i jedynie prawdziwi historycy tym tematem powinni się zająć.

Uważam, że materiały te w wersji elektronicznej powinny być udostępnione w Internecie. Do tych materiałów powinni mieć dostęp ludzie w Polsce jak i zgodnie z zasięgiem Związku na całym Świecie - to można zrealizować kiedy te materiały będą na stronie Internetowej. Na stronie Internetowej Związku materiały są autoryzowane. Dostarczanie czytelnikom materiałów źródłowych o działalności Armii Krajowej jest obowiązkiem naszego Związku. Uważam, że autorzy artykułów umieszczonych w biuletynach powinni mieć świadomość, że ich praca zostanie utrwalona na długo i pomoże zachować w pamięci tamte okrutne chwile i fakty.

Pan Prezes Marek Cieciura z Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego ma dobre pomysły i czynnie włącza się do przyjmowania materiałów w celu umieszczenia ich na stronie Internetowej. Posiada dużą wiedzę merytoryczną i techniczną, co ułatwia współpracę.

Urodziłem się w Łucku co ostatecznie przesądziło żeby zająć się tą sprawą.


Kazimierz Czagowiec
członek zwyczajny Okręgu Wołyń Światowego Związku Armii Krajowej

Informacja o działalności Zarządu Okręgu Wołyńskiego w okresie 12.07.2008 - 16.07.2011 

34 zjazd 27 WDP AK   -  sprawozdanie z ostatniego Zjazdu

27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK Z Archiwum IPN

Wolne głosy prof. WŁADYSŁAW FILAR - ŻOŁNIERZ 27 DYWIZJI PIECHOTY AK

Wołyń 1943 polskie dzieci, ofiary OUN UPA

 Zbrodnia wołyńska 1943-1945