Zawarte umowy przez FundacjęNa początku listopada bieżącego roku Centrum Edukacji Historycznej FPPP przystąpiło do przetargu  na długo terminowy wynajem sal konferencyjnych, w efekcie tego przedsięwzięcia  CEH wygrało przetarg, co zaowocuje podpisaniem do 15 XII 2010 r. umowy na wynajem sal na 1,5 roku począwszy od stycznia 2011 roku -  tylko w dni pracujące ( grafik zostanie opracowany pod koniec grudnia bieżącego roku).


Obecnie trwają rozmowy z Wyższymi Uczelniami dotyczące wynajmu sal na sesje zjazdowe w weekendy co pozwoli na pełne wykorzystanie Centrum w celach komercyjnych. Mając na uwadze główne cele CEH nie zapomniano o elastycznym grafiku pozwalającym na organizację spotkań kombatanckich na IV p.