Szanowni Państwo,

 

Przekażmy 1% z naszych podatków - jako dar serca

 

Wrażliwość na potrzeby innych, chęć okazania bezinteresownej pomocy to wartości, którymi stara się kierować w swej codziennej pracy, powołana w 2000 roku. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego.

Fundacja, będąc Organizacją Pożytku Publicznego, udziela pomocy finansowej i rzeczowej oraz dąży do zapewnienia wszechstronnej pomocy weteranom środowisk niepodległościowych z żołnierzami Armii Krajowej na czele. Cieszy nas, że znaleźliśmy w tych działaniach wsparcie wielu osób. Przekazany 1% z Państwa podatków za rok 2010 na rzecz Fundacji traktujemy jako wyraz zaufania i uznania ale również jako zrozumienie, że tym, którzy przed laty nie wahali się poświęcić swego zdrowia, a często i życia dla Niepodległej Rzeczypospolitej należy się dziś wsparcie i pomoc. Często są to ludzie schorowani i, co trzeba przyznać nie z własnej winy, nie posiadający dostatecznych środków do życia. Ważne jest również by zachować w pamięci młodszych pokoleń pamięć dokonań bohaterów sprzed lat.

Fundacja zobowiązała się do tych działań, a może to czynić, między innymi, dzięki Państwa wrażliwości i ofiarności.

Mamy nadzieję, że i w tym roku możemy liczyć na Państwa, jak i innych ludzi dobrej woli ofiarność. Te złotówki ofiarowane z potrzeby serca, ale też z poczucia zobowiązania, wobec naszych poprzedników, wykorzystujemy wyłącznie na cele statutowe. Prosimy o przekazanie tego apelu wszystkim waszym znajomym, sąsiadom i współpracownikom. Razem możemy więcej. 

 

mgr inż. Anna Lewak
Prezes Zarządu Fundacji
Polskiego Państwa Podziemnego