Jakub Hanus - podinspektor Policji Państwowej, kapitan rezerwy piechoty Wojska Polskiego

Syn Józefa Hanusa i Marii z d. Kindelskiej.
Data i miejsce urodzenia: 24 lipca 1888 r., w Rymanowie woj. krakowskim.
Data i miejsce śmierci: 1941 r., w Samarkandzie (Uzbekistan).

Okres przed odzyskaniem niepodległości


Okres międzywojenny


Okres II wojny światowej


Odznaczenia


Miejsce spoczynku