Karol Stanisław Fuchs - podinspektor Policji Państwowej

Syn Ferdynanda Fuchsa i Marii z d. Neuman.
Data i miejsce urodzenia: 27 marca 1887 r., w Warszawie.
Data i miejsce śmierci: kwiecień 1940 r., Kalinin, ZSRS.

Okres przed odzyskaniem niepodległości


Okres międzywojenny


Okres II wojny światowej


Odznaczenia


Zdjęcie


Miejsce spoczynku