Repozytorium AK - Otrzymane dokumenty


Zasady umieszczania dokumentów w portalu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego - FPPP

Definicja dokumentu:

 1. Pismo oficjalne precyzujące zdarzenie oraz osobę lub osoby biorące w tym udział. Pismo może dotyczyć faktów od 1939 roku. Pismo powinno mieć formę dokumentu. Powinno być podpisane i posiadać właściwe stemple dla konkretnej sprawy.
 2. Pismo prywatne opisujące zdarzenie z podanego okresu. Pismo musi być podpisane z podaniem nazwiska i imienia, daty urodzenia i adresu.

Sposób przesłania dokumentu:

 1. Pocztą jako list.
 2. Pocztą elektroniczną.
 3. Przyniesiony osobiście i złożony na dziennik w sekretariacie.

Adres

Osoba składająca dokument musi podać:

 1. Kogo dotyczy.
 2. Czy w tej sprawie nie toczy się śledztwo.
 3. Oświadczenie, że najbliższa rodzina wyraża zgodę na przekazanie tych dokumentów do FPPP. Oświadczenie osoby składającej Dokument: Osoba wyraża zgodę na umieszczenie tego dokumentu razem z załączonym komentarzem na stronie Internetowej FPPP. W komentarzu podane będzie imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

Inne ustalenia:

 1. Złożenie wniosku jest wyrażeniem woli żeby złożony dokument był widoczny na stronie Internetowej FPPP dla osób odwiedzających tę stronę.
 2. FPPP może wymagać od składajacego złożenia dodatkowych wyjaśnień.
 3. FPPP może odmówić opublikowania dokumentu z poinformowaniem składającego o przyczynie.
 4. Za treść umieszczanego dokumentu pełną odpowiedzialność ponosi składający wniosek.
 5. FPPP zobowiązuje się do przechowywania przekazanych dokumentów źródłowych.
 6. FPPP powiadomi osobę zgłaszającą umieszczenie dokumentu o otrzymanych pismach od osób trzecich.
 7. Wnioskujący zobowiązany jest o podanie kazdej zmiany adresu do korespondencji.
 8. FPPP nie jest stroną w ewentualnych sporach dotyczących zgłoszonego dokumentu.
 9. Składający dokument może wystąpić o usunięcie tego Dokumentu ze strony Internetowej FPPP. Wystąpienie musi być przesłane lub złożone w sekretariacie PPPP. Fundacja w ciągu 14 dni zobowiązana jest usunąć zgłoszoną sprawę z Internetu.
 10. Każdy z użytkowników Internetu moze złożyć wniosek o usunięciu opublikowanego dokumentu z podaniem przyczyn. FPPP rozpatrzy taki wniosek w ciągu 14 dni od daty złożenia.

OTRZYMANE DOKUMENTY

  1. Dokumenty otrzymane od pana Kazimierza Czagowca
   W odpowiedzi na opublikowany apel przesyłam dokument Postanowienie dot. umorzenia śledztwa przez IPN, dotyczący w szczególności członka mojej rodziny Stanisława Lange, wymienionego na str. 16 (pozycja 69) i 53. Stanisław Lange był zołnierzem Armii Krajowej od 1943 r. Funkcjonariusze UB i NKWD aresztowali go w lutym 1945 roku. Był oskarżony o udział w Sądzie Doraźnym w czasie Powstania Warszawskiego. Po przesłuchaniach został wywieziony za Ural, do obozu koło Swierdłowska. Wrócił do Polski 2 lutego 1947 roku.
   Przesyłam także dokumenty dot. pobytu w obozie.
   Przesłane Postanowienie pokazuje jak precyzyjne było wyłapywanie uczestników Powstania Warszawskiego, jak przebiegało przesłuchiwanie ich i  torturowanie, osadzenie w Obozie w Rembertowie, próba odbicia kolegów z obozu przez AK i wywóz do obozów pracy w ZSRR.
   To są też Powstańcy. Oni nie mają odznaczeń. Oni przeważnie już zmarli. Po powrocie do Polski nie mieli łatwego życia. Koledzy nie poznawali ich. Takie to były czasy. 
   Proszę o zamieszczenie przesłanych dokumentów wraz komentarzem.
   Kazimierz Czagowiec

 

  1. Albin Szerepko: KOMBATANCI Zarys Wspomnień Historycznych Miasta i Gminy Karczew, styczeń 1990
   Wersję elektroniczną przygotował wnuk autora Mariusz Szerepko - Wersja elektroniczna

 

 1. Czesław Kotela ps. "Wit" - W Armii Krajowej, w Sandomierzu