Repozytorium AK - Wprowadzenie

 

© Marek Cieciura 2010


Zgodnie ze Statutem Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego jednym z jej głównych zadań jest przekazywanie młodemu pokoleniu Polaków idei, wartości obywatelskich i patriotycznych dotyczących przede wszystkim obrońców Warszawy z 1939 roku, Polskiego Państwa Podziemnego oraz walki Narodu Polskiego z okupantem niemieckim i sowieckim, ze szczególnym uwzględnieniem roli Armii Krajowej i jej poprzedników - cele te realizowane są przez Centrum Edukacji Historycznej i Księgarnię  Warszawską.

Informacje z tego zakresu można:

Musimy przy tym dopasować się do czasu i miejsca udostępniania. 

Niezależnie od tradycyjnego podejścia od kilku lat coraz powszedniejszą tendencją jest umieszczanie i udostępnianie w Internecie różnorodnych informacji, tak aby zapewnić powszechny do nich dostęp, jak do zasobów biblioteki. -> Szczegóły

 

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego nie mając możliwości podjęcia budowy kolejnego muzeum ani przygotowania i udostępniania w Internecie informacji źródłowych oraz uwzględniając:

 • coraz powszechniejszy dostęp go Internetu, co zapewnia Internet mobilny i jego dostępność na telefonach komórkowych,
 • codzienność używania Internetu przez młodzież,
 • bardzo bogate zasoby Internetu,
 • preferowanie przez młodzież informacji zamieszczanych w Internecie w stosunku do treści książek,

zdecydowała się na stworzenie, na bazie już zgromadzonych informacji w Internecie, Repozytorium Armii Krajowej (RAK), które można także nazwać: Internetowym Muzeum Armii Krajowej (IMAK).

Repozytorium Armii Krajowej przeznaczone jest przede wszystkim do indywidualnego zapoznawania się z jego treściami przez młode pokolenie Polaków, ale także adresowane do nauczycieli szkół różnego poziomu - do wykorzystywania w zorganizowanym procesie dydaktycznym. 

RAK ma postać rozproszonej bazy danych w której w uporządkowany sposób są przechowywane w postaci elektronicznej wszelkie w/w informacje w celu  udostępniania ich w Internecie.


Na poniższym rysunku przedstawiono ideę Repozytorium Armii Krajowej.

 

Oczywiście  informacje zamieszczone w Internecie, a w szczególności w portalu YouTube może znaleźć każdy użytkownik Internetu, np. z wykorzystaniem wyszukiwarki Google w mniejszej czy większej części. Ale można to zadanie ułatwić i uczynić bardziej efektywnym. Jest to właśnie zadaniem RAK. 

Etapy tworzenia RAK i kolportowania informacji o RAK

STWORZENIE RAK

KOLPORTOWANIE INFORMACJI O RAK

 1. Wybranie materiałów
 2. Opracowanie struktury materiałów
 3. Zapewnienie dostępu do materiałów w oparciu o kategorie wyróżnione w strukturze
 4. Uruchomienie forum dyskusyjnego
 5. Udostępnienie RAK
 1. Umieszczenie informacji w RAK w popularnych portalach: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego itp
 2. Pozycjonowanie portalu RAK w wyszukiwarkach internetowych
 3. Powiadamianie szkół
 4. Audycje radiowe
 5. Programy telewizyjne

 

Jako zasadę przyjmuje się pozostawianie materiałów w pierwotnych miejscach ich opublikowania i podawanie linków do nich - takie rozwiązanie zapewnia szybszy dostęp, jest zgodne z prawem i nie wymaga zawarcia żadnych umów -> Tekst1 Tekst2


Sporządzanie wykazu linków było realizowane w kolejnych krokach:

1) Stworzenie listy informacji - było najtrudniejsze i wykonywane w kilku iteracjach

2) Wyszukiwanie informacji w portalu YouTube

3) Wyszukiwanie informacji w portalu CHOMIKUJ.PL

Ograniczenie się do w/w portali było spowodowane przede wszystkim tym, że są one powszechnie dostępne - co uprawnia do korzystania z nich w zakresie własnego użytku osobistego - patrz poniżej wymieniona Ustawa oraz że po zgłoszeniu zastrzeżeń przez posiadacza praw autorskich publikowana informacja jest usuwana.

Należy podkreślić, że ewentualne zgłaszanie zastrzerzeń do zamieszczania linków nie jest uzasadnione ponieważ na podstawie zamieszczonego tytułu znalezienie filmu w YouTube czy CHOMIKUJ trwa chwilę.

Szczegółowe zasady korzystania z materiałów wskazanych linkami są określone w poniżej podanych dokumentach:

Brane pod uwagę nagrywanie "obcych" materiałów elektronicznych na nośniki Fundacji w celu udostępniania będzie poprzedzone uzyskaniem zgody posiadaczy praw autorskich.

Działy Repozytorium (wprowadzono trzy nowe działy o numerach 3, 4 i 5), wraz liczbami linków podano w poniższej tabeli: 

LP DZIAŁ REPOZYTORIUM LICZBA LINKÓW
1 Wprowadzenie 14
2 Opracowania własne 29
3 Własne wywiady i wspomnienia 25
4 Biuletyn Informacyjny Okregu Wołyńskiego 48
5 Otrzymane dokumenty 2
6 Wspomnienia i artykuły 40
7 Portale internetowe 40
8 Książki w postaci elektronicznej 38
9 Zdjęcia 7
10 Filmy dokumentalne 277
11 Filmy fabularne - 103 442
12 Wiersze 8
13 Utwory muzyczne 29
14 Testy 6
15 Gry 14
  RAZEM 1019

 

Pierwsza wersja tych informacji pochodziła z portalu książki Roberta Bieleckiego "Długa 7 w Powstaniu Warszawskim" - www.dluga7.pl, dział Uzupełnienia, który opracowałem ponad rok temu.

Przewiduje się w każdym Dziale Repozytorium dokonanie podziału na Tematy informacji:

 1. Wrzesień 1939
 2. Polskie Państwo Podziemne
 3. Armia Krajowa
 4. Powstanie Warszawskie
 5. Kresy Wschodnie
 6. Urząd Bezpieczeństwa
 7. Żołnierze wyklęci

co ułatwi wyszukiwanie informacji (taki podział wprowadzono na razie w dziale Filmy dokumentalne).

Interesujące nas informacje możemy także próbować znależć z wykorzystaniem wyszukiwarki zainstalowanej w portalu.

W najbliższym czasie planuje się sukcesywne dodawanie do bazy danych własnych filmów wideo oraz własnych opracowań. W póżniejszym okresie zamierzamy umieszczać w Repozytorium postacie elektroniczne wybranych książek.

Docelowo zamierzamy zapewnić dostęp do reprezentatywnych cyfrowych kopii książek, filmów, nagrań telewizyjnych, koncertów, nagrań audio, itp - dotyczących przede wszystkim Armii Krajowej. 

Są to działania podobne do prowadzonych przez w/w Internet Archive -> Szczegóły. Różnica polega na tym, że nie będziemy gromadzić w Repozytorium informacji (poza informacjami własnymi) - tylko linki do nich oraz że Repozytorium obejmuje tylko informacje z określonego zakresu.  


Marek Cieciura
Wiceprezes Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego

PS. 

Wydano dotąd wiele książek i innych publikacji, np. różnych Biuletynów - w małych nakładach i przeważnie przed kilkunastu laty, nie są one praktycznie dostępne. Należy je zewidencjonować i przekazać do umieszczenia w Internecie. Mamy do wykorzystania dwa miejsca: portal internetowy Związku oraz portal Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego - jest tu od kilku miesięcy Repozytorium AK.

Przykłady:

 • Opublikowano 44 numery Biuletynu Informacyjnego wydawanego przez Okręg Wołyński 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK - Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Repozytorium Armii Krajowej - Biuletyn Informacyjny Okręgu Wołyńskiego. Jest on także dostępny ze strony internetowej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Okręgi.
 • W zakładce Utwory muzyczne opublikowano zbiór pieśni wykonywanych przez Warszawski Chór Polonia oraz relację z Koncertu zorganizowanego z okazji 70 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
 • W zakładce Wywiady rozpoczęto publikowanie wywiadów z Żołnierzami Armii Krajowej, Członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
 • Środowisko batalionu Łukasiński podjęło decyzje o umieszczeniu w Internecie kluczowej dla Niego książki: "Batalion Armii Krajowej Łukasiński" autorstwa Benedykta Ziółkowskiego, wydanej w 1998 r. Po uzyskaniu zgody właścicieli praw autorskich do I wydania opublikowano postać elektroniczną książki.

Należy podkreślić, że otrzymaliśmy te informacje ze "źródeł", a nie jak poprzednio sami je wyszukiwaliśmy. Zachęcamy inne środowiska naszego Związku do takiego samego postępowania.

Naszym zdaniem celowe jest przeprowadzanie wywiadów lub udzielać pomóc w spisywaniu wspomnień uczestników tamtych wydarzeń, którzy mają jeszcze "coś" do powiedzenia, a w młodym wieku walczyli pod dowództwem ludzi dojrzałych. Takie materiały prosimy przekazywać do nas do umieszczenia w Internecie. 

W końcu należy przekazywać linki do materiałów już opublikowanych do umieszczenia np. w Repozytorium AK.

Uważamy, że w tym momencie nie należy, nie ma powodu ani też "fachowców" - poza bardzo nielicznymi wyjątkami, do opracowywania "nowej" historii Armii Krajowej. Należy zintensyfikować zbieranie dotąd wydanych publikacji, ich "cyfryzację" i umieszczanie w Internecie. Jest to najlepszy sposób na utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej.

Przed wielu laty popularne było sformułowanie: "Co nie jest napisane - nie istnieje", teraz pojawiła się jego nowa wersja "Czego nie można znaleźć w Google - nie istnieje". Zróbmy wszystko, aby informacje o Armii Krajowej zaistniały w Internecie i przez to stały się powszechnie dostępne.