IV OBWÓD OCHOTA ARMII KRAJOWEJ

Krzyżówka - wersja NAUKA, opracował Marek CieciuraProszę spróbować rozwiązać poniższą krzyżówkę:
1) Kliknij wybrane miejsce dla wpisania hasła
2) Wpisz hasło w szablonie po prawej stronie - jest podana liczba jego liter
3) Jeśli nie znasz hasła - kliknij napis Wskazówka i spróbuj odgadnąć hasło
4) Jeżeli dalej nie możesz podać hasla - kliknij przycisk
5) Wyświetlany zegar pokazuje dotychczasowy czas poświęcony na rozwiązywanie krzyżówki
6) Dowolną liczbę razy można sprawdzić poprawność wpisanych haseł - przycisk

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.